Accessibility Tools

Skip to main content

Aplicacións a medida

solutions aplicaciones

Deseño e desenvolvo web a medida.

Achegamos a tecnoloxía, a nosa experiencia e coñecementos para desenvolver o teu proxecto web á carta. Temos unha dilatada experiencia na realización de aplicacións a medida en campos tan variados como o turismo, a xestión de contidos e de medias, mapas GIS ou a consultoría estatística.

A luz de lle experiencia, aprendemos e sistematizado a aplicación de metodoloxías propias de consultoría de procesos de tipo colaborativa. Mantemos cos nosos clientes reunións no seu centro de traballo e analizamos as necesidades que xorden no día a día na empresa do cliente. Estudamos a solución técnica máis apropiada e no noso diagnóstico valoramos como un elemento crucial a sinxeleza na implantación e o nivel de cualificación das persoas que traballan na empresa.

Gústanos ofrecer solucións orientadas ao usuario, por iso centrámonos en deseños e desenvolvementos de funcionalidades claras, e aínda que as mesmas sexan tecnicamente complexas, sempre procuramos automatizar procesos e que o manexo das aplicacións non requira coñecementos expertos para minimizar a resistencia ao cambio.

Somos especialistas no deseño e desenvolvemento de aplicacións web no complexo ámbito das audiencias de televisión: Caso de éxito: AudímetroTV (Análise de Audiencias de TV)