Skip to main content

Servizos de ampliación

servicios b

Instalación do Appliance de seguridade e Firewall para housing dedicado.
Instalación do software de base de datos.
Xeración e mantemento de táboas Xestión de usuarios e accesos ás bases de datos.
Monitorización de rendemento da base de datos.
Monitorización de rendemento de aplicacións a medida.
Implantación de Add-ons para a xeración de informes automáticos en formato post script (pdf).
Sistemas de alerta e notificación SMS.
Xestión de contidos.
Dixitalización e publicación de vídeo.
Servizos de vídeo streaming.
Ferramentas de personalización de usuarios.
Paneis de control personalizados.
Optimización e ferramentas de actualización de bases de datos.