Accessibility Tools

Skip to main content

Servidor virtual dedicado

servicios b

Enténdese por Housing mediante servidor virtual o servizo de aloxamento dun sitio web ou dun sistema de información nunha máquina virtual que se destina a un cliente. Desde o punto de vista funcional é un servidor, pero non é neste caso diferentes máquinas virtuais poden compartir unha máquina física.

Niveis de Servizo
Dispoñibilidade dun 95 por cento sobre o horario establecido.
Compromisos de resolución de incidencias de ata 48 horas, en función da urxencia e impacto da incidencia e do tipo da mesma con exclusión de desastres.

Aloxamento: Máquina Virtual, 2x4 procesador, alimentación redundante, HD raid 1.
Nomes: Control de Rexistro de Dominio e xestión de múltiples dominios. Parking de dominios. Administración DNS e Redirección web.
Disco: ata 30 GB.
Consumo: 50 GB
Mail: 150 contas estandar máis 5 premium. Web-mail. Antivirus e antispam avanzados
Add-ons: Contas premium 50 euros anos.
Outras prestacións: Acceso FTP anónimo, Acceso telnet, Servidor DNS BIND 9, SSL de 128 bits, Soporte para CLIENTES NTP
Seguridade: Contrasinal PAM/Shadow, Xestión do servidor baseada en navegador e interfaces de xestión independentes para cada sitio (SSH). Appliances de servizo á carta.
Atención ao CLIENTE: Soporte mediante mail soporte telefónico 5*8. Emerxencias de primeiro e segundo nivel.